biuro rachunkowe, certyfikowane biuro rachunkowe w Białymstoku, Certyfikat C i K Biur Rachunkowych, rachunkowość pełna i uproszczona www.cotton-tech.pl
Usługi księgowe

   

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i spółek z każdej branży. Outsourcing księgowy oferowany przez Biuro Rachunkowe Cotton-Tech, to profesjonalne doradztwo oraz liczne i mierzalne korzyści dla Państwa biznesu.

 

Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości,
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych,
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR,
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku CIT,
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych,
 • Sporządzanie i składanie e-deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych): CIT, VAT, JPK,
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS,
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego,
 • Wnioski kredytowe,
 • Analizy kosztów,
 • Budżety,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, e-sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych,
 • Sprawozdawczość PFRON,
 • Ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia,
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont,
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów,
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości,
 • Bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,