Biuro Rachunkowe Cotton Tech kontakt www.cotton-tech.pl
Kontakt

Dane kontaktowe

sekretariat@cotton-tech.pl
ul. Przędzalniana 8,
15-688 Białystok
ul. Krakowska 83,
34-120 Andrychów
 
e-Doręczenia
 AE:PL-89640-69345-GASUG-21
 
Spółdzielnia COTTON-TECH z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83, 34-120 Andrychów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000146991, posiadająca NIP 565-14-22-130, REGON 110705793,nr BDO: 000238155.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Anna Szczytko.

Napisz do nas
Gdzie jesteśmy