biuro rachunkowe, certyfikowane biuro rachunkowe w Białymstoku, Certyfikat C i K Biur Rachunkowych, rachunkowość pełna i uproszczona www.cotton-tech.pl
Doradztwo księgowe i usługi podatkowe

 

Doradztwo gospodarcze i administracyjne

 • Sporządzanie umów nowych spółek,
 • Opiniowanie umów spółek istniejących lub planowanych,
 • Rejestracja spółek prawa handlowego,
 • Rejestracja zmian w spółkach,
 • Sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach,
 • Sporządzanie umów wspólników,
 • Organizowanie Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników,
 • Opracowywanie dokumentów w związku z przekształceniem likwidacją lub rozwiązywaniem spółek,

 

Doradztwo podatkowe

 • Bieżąca obsługa firm w obszarze zagadnień podatkowych,
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych,
 • Ewidencja i rozliczanie tytułów podatkowych,
 • Consulting podatkowy,
 • Występowanie o udzielenie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • Reprezentacja klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,

 

Audyt podatkowy - Nadzór księgowy

 • Kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatków – przegląd dokumentacji księgowej pod kątem ich zgodności przepisami podatkowymi,
 • VAT, CIT, PIT, PCC, akcyza,
 • Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty lokalne,
 • Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Inne należności pieniężne, takie jak np. opłata produktowa,
 • Nadzór nad działem księgowym, zgodny z zakresem odpowiedzialności Głównego Księgowego,

 

Doradztwo przy zakładaniu i likwidacji działalności przez osoby fizyczne

 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentacji,
 • Reprezentowanie klienta przed organami rejestrowymi,
 • Reprezentowanie klienta przed US i ZUS,