biuro rachunkowe, certyfikowane biuro rachunkowe w Białymstoku, Certyfikat C i K Biur Rachunkowych, rachunkowość pełna i uproszczona www.cotton-tech.pl
Usługi kadrowo - płacowe

 

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac, to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Przeznacz swój czas na rozwój miękkich obszarów Human Resources, a my zajmiemy się czasochłonnymi formalnościami z obszaru kadr i płac.

 

Oferujemy:

 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie umów z pracownikami (o pracę, zlecenia, o dzieło),
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • Sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy,
 • Prowadzenie kart urlopowych,
 • Ewidencja badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Kalkulacja wynagrodzeń, sporządzanie listy płac,
 • Kalkulacja odpraw i ekwiwalentów,
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • Miesięczne rozliczenia ZUS,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • Reprezentowanie firmy, w tym pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
 • Pomoc w trakcie audytów,